Anasayfa » Dilimce » Yapılar -Konzepte- concepts -
To be

14.02.2018, 14:51
"To be" İngilizce ve Almancada mevcut bulunan yardımcı fiildir ve Türkçede olmak manasına gelir. 

To be

İngilizcede yardımcı fiil olup, 3 hali bulunur ve herhangi bir durum, zaman, konum, olguyu belirtmek için kullanılmaktadır. Aynı maksatlı olarak Almancada da "sein" ve "haben" yardımcı fiilleri olarak kullanılır. 

İngilizcede To be, Almancada sein

Yardımcı fiil için 3 önemli maddeyi tam kavramakta fayda vardır. Zira bu durum öğrenim ve kullanım açısından kolaylık sağlayacaktır. 
  1.  - Yardımcı fiilleri zamanlara göre halleri bulunur ve şahıs zamirlerine göre çekimlenmektedir. Bu durum her iki dilde de aynıdır. 
  2.  - Yarımcı fiillerin de diğer fiiller gibi 3 hali vardır. Zamana ve kullanım yapısına uygun form seçilerek yardımcı fiil kullanılır. 
  3.  - Bazılarında olumlu-olumsuz ve soru formlarında küçük değişiklikler söz konusu olmaktadır. 

English To Be (İngilizce Yardımcı Fiil) [am, is, are] 

Deutsch sein/haben (Almanca Yardımcı Fiil) [sein - haben] 

İngilzicenin temel to be'si "am, is, are" yardımcı fiilleridir. Tümünün şahıslara ve zamanlara göre formu mevcuttur. 
Cümle yapısı: ÖZNE + YARDIMCI FİİL (am / is / are) + NESNE + ZAMAN... 

İngilizcede To be = am, is are | To be + Sıfat / to be + isim 
I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
Almancada To be = sein, haben | to be + sıfat / to be + isim
Ich bin ein Student. (Ben bir öğrenciyim.)

BEN Şahıs zamiri için To be İngilizcede "am", Almancada "bin" olarak kullanılır. 
O (He, She, It) - (Er, Sie, Es) şahıs zamirleri için ise İngilizcede "is", Almancada "ist" olarak kullanılır. Diğer tüm çoğullarda İngilizce için "are" yardımcı fiili kullanılır. Almancada ise yine çekimlenerek şağıdaki şekilde kullanılır. 
Wir sind
Ihr Seid
Sie sind
Örnekler

- Ben bir Öğretmenim.
EN: I am a teacher.
DE: Ich bin ein Lehrer.

- Benim arabam kırmızıdır.
EN: My car is red.
DE: Mein Auto ist rot.

SORU CÜMLESİ - Questions / Frage

* Soru cümlelerinde yardımcı fiil ismin veya şahıs zamirinin önüne, yani cümlenin başına getirilir. 
Olumlu Cümle: She is a doctor. / Sie ist eine Ärztin. (O bir doktordur.)
Soru Cümlesi: Is she a doctor? / Ist sie eine Ärztin? (O bir doktor mu

OLUMSUZ CÜMLE - NEGATIVES / NEGATIVEN

İngilizcede olumsuzluk eki; "not", Almancada ise; "kein" olarak kullanılır. Yardımcı to be fiilinin sonuna eklenerek cümle olumsuz yapılır. 
Örnek: I am not a worker. | Ich bin keine Arbeiterin. (Ben işçi - çalışan değilim.)

To Be Yardımcı Fiil Çekim ve Formlar


Pekiştirici Ödev - Tavsiye Etkinlik: : Tüm şahıslara göre kendi mesleğinizi olumlu ve soru formunda yazınız. | Etiketler: are, Is, to be, almanca yardımcı fiil, sein, Haben, am, I Am, İngilizce yardımcı fiil
Gösterim: 95 | Değerlendirme: 5.0/1
Toplam yorum: 0
avatar