Anasayfa » Dilimce » Yapılar -Konzepte- concepts -
İşaret Zamirleri

18.02.2018, 15:44
Türkçede İşaret Zamirleri: Bu, Şu, O, Bunlar, Şunlar, Onlar, Bura, Şura, Ora, Burası, Şurası, Orası, Burada, Şurada, Orada Buradan, Şuradan, Oradan Burayı, Şurayı, Orayı, Buralar, Şuralar, Oralar, Öteki, Beriki, Karşıki...

İşaret Zamiri Nedir? 

Kişi isimleri dışındaki bütün nesne ve kavram isimlerinin yerini işaret anlamıyla tutan kelimelere “işaret zamiri” denir.

Almancada bazı işaret zamirleri: das, diese, dieser... 
İngilizcede bazı işaret zamirleri: this, that, these, those... 

İşaret Zamirleri, isimlerden önce gelir ve isimleri belirtir. Şu kitabı verir misin? / Bu araba bizimdir. 
Bu (İşaret Zamiri ) + Kitap (İsim) = Bu Kitap
Almanca ve İngilizce fark etmeksizin kural aynıdır ve Türkçedeki gibi isimlerin önünde kullanılır.
Bu adam. 
This man.

Dieser Mann. 
Almanca'nın İngilizce ve Türkçeden farklı olan tek bir yönü vardır ki, Artikellerin hal ve yapılarda önemli olmasından dolayı işaret zamirleri de artikellere göre şekillenmekte ve ek almaktadır. 
Bu: "dies" demektir. Sonrasında gelen ismin artikeline ve isim haline (-i hali, -e hali vb.) göre ek alarak kullanılır. Örnekleme yapalım;

İşaret Zamiri: "dies" (Bu) 
İsim: das Auto (Araba). "Auto" isminin artikeli "das" olup, "dies" işaret zamirine ek olarak "-es" eki getirmektedir. dies + es (dieses Auto). Nominatif (Yalın Hal) olarak bu şekildedir. Şayet isim farklı bir ismin halinde kullanılacak olursa ek de o hale göre çekimlenecektir. Örnek: das Auto (Nom.), dem Auto (Dativ). Dativ olarak yazak olursak "diesem Auto" olması gerekmektedir. 

Kısaca: Artikelin aldığı ek, işaret zamirine yüklenir. diesem Auto (Dat.) Dieser Computer (Nom.) 
İngilizcede ise artikel çekimi olmadığından doğrudan işaret zamirleri ismin önünde kullanılır. _ This car, that book... (Bu araba, şu kitap...)


Örnekler:
DE: Das Buch, Diese Frau, Dieser Mann, Diese Autos...
EN: This book, this women, this man, these cars...
TR: Bu kitap, bu kadın, bu adam, bu arabalar... 

Pekiştirici Ödev - Tavsiye Etkinlik: : Öğrendiğiniz isimleri işaret zamirleriyle kullanın. | Etiketler: jene, this, These, das, That, Those, şu, diese, işaret zamirleri, bu
Gösterim: 88 | Değerlendirme: 4.0/1
Toplam yorum: 0
avatar