Anasayfa » Dilimce » Yapılar -Konzepte- concepts -
Artikeller

18.02.2018, 12:35
Bazı dillerde tanımlayıcılar vardır. Almanca, İngilizce, Arapça gibi dillerde bu tanımlayıcılar olmazsa olmaz statüdedir. Özellikle Almanca için büyük önem arz eder. Türkçede tanımlayıcı bulunmaz. Ural altay dillerinde, Türk dillerinde tanımlayıcı - artikel bulunmamaktadır. Birkaç dil bilimci var olduğunu savunup, işaret sıfatlarıyla bunu kanıtlamaya çalışsa da TDK ve birçok dil bilimci ve dahi uluslararası derneklerce Türkçede tanımlayıcı olmadığı belirtilmiştir. 

Artikel-Tanımlayıcı Nedir? 

Türkçe karşılığı tanımlık, tanım edatı, tanımlayıcı, belirteç veya artikel olarak kabul gören ve bir isimle birlikte kullanılan sözcük olup, o isme nasıl değinildiğini ve ne durumda olduğunu belirtir. İlgili sözcüğün belirli veya belirsiz, bilinen veya bilinmeyen bir halde olduğuna dair önemli bilgiler sunar. Almanca gibi dillerde ismin halleri ve çekimsel yapıları dahi artikeller vasıtasıyla sağlanmaktadır. Tanımlılık (Artikel), bazı dillerde şöyledir; Almancada: der, die, das; Fransızcada: le, la; İngilizcede: the, a/an; Arapçada: el şeklindedir. 

Artikel (Tanımlayıcı) sözcüğünün Osmanlıcada karşılığı "Harfi Tarif" olarak bilinir. Artikel sözcüğü, Latince kökenlidir. "Articukıs" sözcüğünden türemiştir ve küçük cümle parçası demektir. 

Artikeller her daim ismin önüne gelir. Misal; der Mann (Adam), a Car (Araba), the people (İnsanlar), die Frau (Kadın)

Almanca Artikeller - deutsche artikel: (der, die, das / ein, kein)

Almancada belirli ve belirsiz olmak üzere iki çeşit artikel vardır. Bunlar;
Belirli artikeller (der bestimmte artikel): der, die, das
Belirsiz artikeller (der unbestimmte artikel): ein, kein

Der: Maskulinum
Die: Femininum
Das: Neutrum/Nötral

ein: Maskulinum/Neutrum/Nötral (Eril ve nötr (cins-nesne) isimler için kullanılır.)
eine: Femininum (Dişil isimler için kullanılır.
Almancadaki artikeller dil bilgisi bakımından büyük öneme sahiptir. İsimlerin nitelendirilmesi, ismin halleri, zaman ve tekil-çoğul durumları artikeller vasıtasıyla sağlanmaktadır. 
Der Mann: Adam (Bilinen, tanınan, belirtilmiş adam.)
Ein Mann: Adam (Tanınıp, bilinmeyen, herhangi bir adam.)
Die Frau: Kadın (Bilinen, tanınan belirtilmiş kadın.)
Eine Frau: Kadın (Bilinmeyen, herhangi bir kadın.)

Ein-Eine / Kein-Keine: Ein, olumlu belirsiz artikel, kein ise olumsuz belirsiz artikeldir. Dişil özellikli, yani belirli artikeli die olan isimlerin belirsiz artikellerinin sonuna "e" harfi getirilir. "eine, keine".

Artikelleri öğrenmenin en kolay yolu tablo olarak öğrenmektir ki, ismin hallerinde büyük önemi vardır. 


Aşağıdaki tabloda bazı ekleri alan isimlerin artikel durumları belirtilmiştir. 

İSTİSNALAR: Birkaç istisnai isim vardır ki, kendine özgü hal dışında farklı artikele sahiptir. 

  • das Baby bebek
  • das Mädchen kız çocuk
  • das Kind çocuk
  • die Person kişi

İngilizce Artikeller - english articles: (the, a/an)

 İngilizcede belirli ve belirsiz olmak üzere iki çeşit artikel vardır. Bunlar;

Belirtli: the (Belirli, bilinen isimlerde kullanılır.)
Belirsiz: a, an (Belirsiz isimlerde kullanılır.)
İngilizcede Almanca gibi birden fazla artikel yoktur ve ismin hallerini etkilemez. 
İsim sessiz bir harfle başlıyorsa "a" sesli ile başlıyorsa "an" belirsiz artikeli gelir. Misal; a car, an update, an hour.
Ayrıca yazımında sessiz harf olsa dahi, okunuşu sesli ise yine "an" artikeli kullanılır. 

Örnekler: a book (bir Kitap), a car (bir Araba), an engineer (bir mühendis), a good student (iyi bir öğrenci)... 
NOT: Su, yağ, kahve gibi sayılamayan isimlerde a/an artikeli kullanılmaz.

THE: Belirli, bilinen veya bir öncesinde bahsi geçmiş isimlerde kullanılır. Misal; the salt, the car, the book, the update... 
Örnekleme

I have a car. I want to change this car. The car is very expensive. 
Türkçe: Bir arabam var. Bu arabayı değiştirmek istiyorum. (Bu-Bahsi geçen) araba çok pahalı.
Almanca: Ich habe ein Auto. Ich möchte dieses Auto tauschen. Das Auto ist sehr teuer. 


Almancada üç, İngilizcede 1 adet artikel vardır. Belirsiz artikeller ise Almancada "ein/eine", İngilizcede "a/an" olarak kullanılır. 

Karşılaştırmalı İsimler: 

DEUTSCH (ALMANCA)
Das Buch (Kitap) / ein Buch (Bir Kitap)
Der Mann (Adam) / ein Mann (Bir Adam)
ENGLISH (İNGİLİZCE)
The Book (Kitap) / a Book (Bir Kitap)
The Man (Adam) / a Man (Bir Adam)

Pekiştirici Ödev - Tavsiye Etkinlik: : Alm. İng. karşılaştırmalı olarak etraftaki 10 ismin artikelini bulup, yazalım. | Etiketler: The, an, artiketller, der, Die, (ال), das, harfi tarif, tanımlayıcılar, tanımlılık
Gösterim: 124 | Değerlendirme: 4.0/1
Toplam yorum: 0
avatar