Anasayfa » Dilimce » Meydan-Pano
Deutsch

24.02.2018, 08:29

5. Akkusativ – İsmin i-hali

Bu cümleler tam mı?
Claudia sahip
O seviyor
O satın alıyor
Hayır, burada belirli nesne eksik.

Sind diese Sätze komplett?
Claudia hat
Sie liebt
Sie kauft
Nein, hier fehlt das direkte Objekt.

Claudia bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.

Claudia hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.

Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.

 


 

 

 

Türkçe’de özne ve nesne

Kadın burada mı?

O burada mı?

Sen kadını görebiliyor musun?

Sen onu görebiliyor musun?

 

 

Adam burada mı?

O burada mı?

Sen adamı görebiliyor musun?

Sen onu görebiliyor musun?

Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arasındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

ein/der Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

viele Tiere

Akkusativ

einen/den Hund

ein/das Tier

eine/die Katze

die Tiere

Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.

Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne

ben

sen

o

o

o

biz

siz

onlar

KİM?

Objekt-Nesne

beni

seni

onu

onu

onu

bizi

sizi

onları

KİMİ?

6. Dativ - İsmin e-hali

Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

  1. kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.
  2. anneme çicek veriyorum. Ich gebe meiner Mutter Blumen.

    7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri
  1. Artikel - Bestimmter Artikel: Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

der

das

die

die

Akkusativ

den

das

die

die

Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.

der-Wörter / der-kelimeleri: Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

dieser
jeder
welcher

dieses
jedes
welches

diese
jede
welche

diese
jede
welche

Akkusativ

diesen
jeden
welchen

dieses
jedes
welches

diese
jede
welche

diese
jede
welche

Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.

8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel

Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.

  1. bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

ein

ein

eine

keine/meine

Akkusativ

einen

ein

eine

keine/meine

Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.

ein-Wörter / ein-kelimeleri

Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

Örneğin, mein (benim)

 

Maskulin

Neutral

Feminin

Plural

Nominativ

(k)ein
mein...

(k) ein
mein...

(k) eine
meine...

keine
meine...

Akkusativ

(k) einen
meinen...

(k) ein
mein...

(k) eine
meine...

keine
meine...

Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).

Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız.

 


| Etiketler: almanca öğren, almanca, deutsch
Gösterim: 85 | Değerlendirme: 0.0/0
Toplam yorum: 0
avatar