Tanım; Damlahatnama'de bağlaçların önemi büyüktür.
Kural-Formül;

>Külliyat

+Set

-Lem’a (Birkaç ciltlik seri)

            -Seri: Dizi + Cilt

                  Sûret (En az 2 sürüm)

                        Sürüm

                             Levha

                                   Aşama

                                         Bölüm

                                               Kısım

                                                   Parça

                                                         Paragraf

                                                                Cümle

                                                                       Söz

                                                                            Kavram

*KAVRAM* > Söz – Cümle > Paragraf > Parça > Kısım > Bölüm > Aşama > Levha > Sürüm > Suret > Seri > Lem’a > Set >>> Külliyat.

Yapı ve Bağlaçlar

Yapılar

-lar, -ler: (Ahmet’ler) Ahmet ve ailesi, diğerleri.

-i, -di: (Ahmedi) Ahmet’in soyundan gelenler.

-ce, -çe: (Ahmetçe) Ahmet’e göre, Ahmet’in fikirleri.

-iye: (Ahmediye) Ahmet’e ait olan.

-lı, -li: (Ahmetli) Ahmet’te olan, Ahmetli.

-men, -man: (Ahmetman) Ahmetcağız, O işi yapan.

El, Al: (Al Ahmet) Belirgin, ünlü kişi, özel betimleme.

Ya: (Ya Ahmet) Hitabet.

Na: (Nahoş, Namüsait) Olumsuzluk eki.

Ber: (Berdevam) Süreklilik

Bi: (Biçare) Olumsuz, -sız, -siz eki.

-gâh, -geh: (İkametgâh, sehergah,) Yer, zaman.

-istan: (Gülistan, Türkistan) Yer, aidiyet.

-kâr: (Sanatkâr, isyankâr) işi yapan.

-mend: (Dertmend) Dertli, nitelik.

-zar: (Lalezar, Gülizar) Yer.

-at: (Nebatat, Hayvanat) Çoğul durum.

-î: (Tarihî, Edebî, Türkî) meslek, renk ve nitelik vb.


Bağlaçlar

-de, -da

Nihaî olarak

Sanki

-mı, -mi

-mış gibi

Oysaki

Ama

Gibi

Madem

Fakat

İçin

Ne var ki

Lakin

Tıpkı

Ne yazık ki

Yalnız

Aynı

Yoksa

Ancak

Doğru

Sonuç olarak

Ya da

Göre

Binaenaleyh

Veya

Kâh … kâh

Dolayısıyla

Yahut

Ya… ya…

Bununla birlikte

Çünkü

Gerek … gerek

Öyleyse

Zira

Ne … ne

Sözün kısası

Ki

Hem … hem

Kısaca

Ve

Hele

O halde

İle

Keza (Bu da öyle)

Nitekim

Birlikte

Hâlbuki

İster istemez

Beraber

Meğer ki

Açıkçası

Hatta

Ha … ha

Sözün özü

Diye

Bilakis

Üstelik

-e

Neyse o

İyi ki

İse

Neyse ki

En nihayetinde

Yeter ki

En azından

Ve madem

Mamafih (Bununla beraber)

Şartıyla

Daha

-dıkça

Amacıyla

Anbean

-dığında

Nazaran

 

 

Damlahatnâme Süslemeleri

  1. Figürat: Yazı ve harfler ile şekil, nesne çizimi ve tüme varımda bu nesneyi betimliyor olması. Ev resminin çizilmesi, içerisinde ev yazıyor olması ve ev figürleri ile süslenmesi sanatıdır. Benzer birkaç örnekleme İslam-Türk sanatında icra edilmiştir.
  2. İmgeleme: Sayfada kahve lekesi, kan lekesi vb. göstererek canlılık katma, arkada deniz manzarası kullanma gibi özellikleri olan sanat süslemesidir.
  3. Görselleme: Eserde bölüm veya aşamayla ilgili özgün görsel kullanma sanatıdır. Konuyla ilgili hazırlanmış reklâm bandı, ayırmaç veya sayfa renginde farklılık oluşturma gibi işlemlere denilmektedir.

Görselleme Türleri:

  • Reklam Bandı veya ayırmaç kullanma
  • Sayfa renklendirmesi
  • Gazete, kupon vb. kullanma
  • Karikatür anlatma
  • Bulmacaya yer verme
  • Haritalandırma
  • Sayfa arka planına görsel koyma

Ç)  Açmalık: Kitapta anlatılmadan, ek bilgi verilmeden farklı mecradan bilgilere yönlendirme durumudur. Anlatılan konuyu detaylı inceleme için yönlendirilecek dış kaynaklardır. QR Kodu ile mobil uygulamadan bilgi sunma, Bağlantı URL’sinden video izletme veya ek bilgi okutma gibi işlemlerdir.

Örnek: … “Mavi Rüzgâr” filmini1*? izliyordu.

1*? – http://www.siteadi.com/maviruzgar
Bu ders için ilave açıklamalık bulunmuyor. Konuyla ilgili hemen bir Otag oluşturmak ister misiniz? Konuya ilişkin ilk otagı siz oluşturun. - Tıkla ve Otag Oluştur -
Kavramsal Bağ

           
Bütün Sorular: 0
avatar
Video Eklenmemiş

Cümle Çeviri & Sözlük


Sözcük Ara

 

Bu konu için herhangi bir sözcük eklenmemiştir.
Konunun daha iyi pekiştirilmesi için ödevlere önem vermelisiniz.
Konuya dair ödev:

Konuya ilişkin bir yapı, bağlaç veya fiil öğrenelim!

Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Cümle Öğrenelim

Konuyla alakalı örnek cümle şu şekildedir;
Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Relative Satz

Bu konu için relativ cümle oluşturulmamıştır.

Özel bir yapı oluşturalım

Almanca birden fazla sözcükten oluşan konuyla alakalı isim cümlesi oluşturulabilir. "Der schöne und kleine gehende Frau, die ich gestern in der Haltestelle gesehen habe, während sie in den Bus einsteigen will, sieht mir nochmal. (Dün durakta otobüse binmek isterken gördüğüm küçük ve güzel kadın bana tekrar baktı.)" şeklinde olduğu gibi, aşağıda da bu konuya ilişkin özel cümlecik yer almaktadır. Sizlerde benzer yapıda cümleler veya yapılar kurabilirsiniz. 
"Kavramsal Bağ" konusuyla ilgili özel kurulmuş cümle: Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.


 

Konuyla ilgili Sözcükler: kavramsal baği bağlaçlar vb...


12.09.2017, 14:20
Ekleyen: jungnet | | Sözcükler: kavramsal baği bağlaçlar vb...
İncelenme: 74 İndirilme: 0 Sorulma: 0 | Güncellik: 12.10.2017 | Değerlendirme: 0.0/0
Bana Dair
Eğitmen&Kalite Uzmanı Yazar
Bostancı-Kadiköy/İstanbul, Türkiye

DESK'im | Linkedin | Blogger

mevluttapan@gmail.com mevluttapan@live.com mevluttapan@yandex.com.tr İletişim | Destek Olun | E-Bülten
Özlüğüm
 "Almanca Eğitmen & Kalite Uzmanı Yazar" Alman Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Bağımsız gölge yazarlık, almanca-ingilizce eğitmenlik yapmaktayım.  
Aynı zamanda ... şirketinde çalışmaktayım.
Homepage Baukasten - uCoz