Tanım; Bilindik edebi türlerinden farklı ivmesel edebi yazım türüdür.
Kural-Formül; Kendince özgü kuralları vardır.

Bilindik edebi türlerinden farklı ivmesel edebi yazım türüdür. Yüreğe aniden inen ivmenin akademik manada yazıya dökülmesi durumudur.

Damlahatnâme Nedir?

Damlahatnâme, bilindik edebi türlere nazaran farklı bir mantık ve yapıda ortaya çıkmış akademik edebi türdür. Şark roman ihtiyacını ve temel akademik edebiyatı bünyesinde barındırmayı hedef almış türdür. Roman, öykü, mektup, masal, makale, tiyatro, resim gibi edebi ve sanatsal türlere eşdeğerdir. Bu türlerden ayrılan en belirgin özelliği ise akademik açıdan incelenerek eserlerin kaleme alınmasıdır.

Damlahatnâme yazarına ise Damlatar denir.

Özellikleri

            İçsel tekil konuşmalar ve birden fazla anlatıcı vardır. Okur ile konuşulabilmektedir. Özetten daha çok detay bulunmaktadır. Kendine özgü edebi türevleri bulunur. Bunlar; “Otag, damla, tevil, usulihat, dipçe, sözce, devriye, şerh-i hal” olarak nitelendirilmiştir.

Deneysellik veya eğitsel-öğreti ön plandadır. Anlatıcıların aralarında konuşmaları, mektuplaşması, atışması olası bir anlatı biçimidir. “Sanat sanat içindir.” Anlayışı hâkimdir. Diğer bazı türlerden farklı olarak görsel materyaller kullanılmaktadır. Kaynak gösterme, yeni sözcük oluşturma-türetme özelliği bulunmaktadır. Aşamalar halinde yazılır ve her aşama neticelidir, yani temel bir sonuca, kanıya varma söz konusudur.

Sözcük Anlamı

Damla, hat ve name sözcüklerinin birleşimidir. Türkçe, Arapça, Farsça ve Osmanlıca dillerinden faydalanılmıştır.

Anlamı: Aniden yüreğe inen ivmenin güzel, hoş bir üslup ile kaleme alınmasıdır ve bu yazıların bulunduğu kâğıttır.

Damla sözcüğü; Suyun damlaması gibi aniden, bir anda, lahzada yüreğe inen ivme manasındadır.

Hat sözcüğü; birden fazla anlamı olmasına rağmen yazı, çizgi, geçek ve yol manasına sahiptir.

Nâme sözcüğü; edebi yazıların yazıldığı kitap, dergi, risale, mektûbat gibi alanları teşkil eden manadadır.

Temel Gaye

Bu yapıtın temel gayesi bir sorunu ele alıp kavram odaklı incelemek, tez-sav beyanıyla deneysellikte bulunmak ve eğitsel-öğretiyi sunmaktır. Bilginin öyküsel, akademik ve sanatsal anlatıyla geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Yazım

Külliyat veya sadece set olarak yazılabilir. Setleri seriler, serileri de sûret-lemâlar takiben tamamlar. Bir Damlahatnâme sürümler halinde, kavram odaklı Levhalar şeklinde kaleme alınır. Her bir Levha üçer aşamadan, her bir aşama ise birden fazla bölüm ve kısım içerebilmektedir. Bu detay haricinde Damlahatnâme’nin kısımları vardır ve sırasıyla yazılmalıdır.

Taslak

 

DAMLAHATNÂME

SÛHUF VE SÜRÜMLER

Levha // Aşamalar

Bölümler – Kısımlar

 

Kademeleri

 • Kapak
 • Ön Sayfa
 • Künye Hat
 • İthafet
 • Epigraf (Kısa Söz)
 • Önsöz
 • Yazarca
 • Giriş
 • Başlangıç
 • ANAHAT
 • Epilog (Kısa Netice)
 • Ana Karakterler
 • Apandis – Ek/Notlar
 • Sözlükçe
 • Kaynakça
 • Teşekkür
 • Yazar
 • Sürümce-Sûhufat
 • Arka Kapak

ANAHAT KADEMELERİ

Sürüm

   Levha

      Aşama

            Bölüm

                Kısım

                     Parça

                         Paragraf

                              Cümle

                                   Söz

                                       Kavram

Kurallar

En temel kural, kavrama dayalı düşünce ispatı ve anlatısının tam manada vurgulanmasıdır.

 • Cümle ve paragraflarda asıl maksat, düşünceyi anlatmak ve kanıtlamaktır.
 • “Sanat, sanat içindir.” Anlayışı hâkimdir.
 • Son yazısı epilog (Kısa netice) kademesinden sonra yazılır.
 • Bir sorun üzerine kavramsal odaklı yazılmalıdır.
 • Deneysellik veya eğitsel-öğreti ön planda olmalıdır.
 • İçsel konuşmaların açıklamaları otag veya şerh-i hal türeviyle aktarılmalıdır.

Oluşum Süreci

2015 yılında Mevlüt Baki Tapan tarafından şark romana ve beraberinde akademik öyküleme ihtiyacına karşılık oluşturulmuş ve ilk örnekleri de yine kuramcısı tarafından verilmiştir. İlk Damlahatnâme yapıtı, tek sürüm olarak çıkarılmış “Damlayan Gölge” adlı eserdir.

Sonraki yıllar genç nesil arasında oluşumu ve ilk amatör örnekleri doğmuştur. Ayrıca elle bizzat kendisi askerliği boyunca ER arkadaşlarına hediye kitaplar yazmış ve bunların hepsini Damlahatnâme olarak kaleme almıştır.


           
Bütün Sorular: 0
avatar
Video Eklenmemiş

Cümle Çeviri & Sözlük


Sözcük Ara

 

Bu konu için herhangi bir sözcük eklenmemiştir.
Konunun daha iyi pekiştirilmesi için ödevlere önem vermelisiniz.
Konuya dair ödev:

Konuya ilişkin bir yapı, bağlaç veya fiil öğrenelim!

Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Cümle Öğrenelim

Konuyla alakalı örnek cümle şu şekildedir;
Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.

Relative Satz

Bu konu için relativ cümle oluşturulmamıştır.

Özel bir yapı oluşturalım

Almanca birden fazla sözcükten oluşan konuyla alakalı isim cümlesi oluşturulabilir. "Der schöne und kleine gehende Frau, die ich gestern in der Haltestelle gesehen habe, während sie in den Bus einsteigen will, sieht mir nochmal. (Dün durakta otobüse binmek isterken gördüğüm küçük ve güzel kadın bana tekrar baktı.)" şeklinde olduğu gibi, aşağıda da bu konuya ilişkin özel cümlecik yer almaktadır. Sizlerde benzer yapıda cümleler veya yapılar kurabilirsiniz. 
"Damlahatnâme Genel" konusuyla ilgili özel kurulmuş cümle: Eklemlendirilmiş veya oluşturulmuş bir bağlaç, fill vb. bulunmamaktadır. Soru kısmından konu hakkında yardım alabilirsiniz.


 

Konuyla ilgili Sözcükler: Damlahatname genel bilgiler, damlahatname nedir


12.09.2017, 13:52
Ekleyen: jungnet | | | Sözcükler: Damlahatname genel bilgiler, damlahatname nedir
İncelenme: 85 İndirilme: 0 Sorulma: 0 | Güncellik: 12.10.2017 | Değerlendirme: 0.0/0
Bana Dair
Eğitmen&Kalite Uzmanı Yazar
Bostancı-Kadiköy/İstanbul, Türkiye

DESK'im | Linkedin | Blogger

mevluttapan@gmail.com mevluttapan@live.com mevluttapan@yandex.com.tr İletişim | Destek Olun | E-Bülten
Özlüğüm
 "Almanca Eğitmen & Kalite Uzmanı Yazar" Alman Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Bağımsız gölge yazarlık, almanca-ingilizce eğitmenlik yapmaktayım.  
Aynı zamanda ... şirketinde çalışmaktayım.
Homepage Baukasten - uCoz